Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ THN ΠΛΗΡΩΜΗ TOY ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Λ. Αθηνών 374 – Χαϊδάρι
Τηλ.2132054152- fax.2132054321
Χαϊδάρι,  23/11/2017
Αρ. Πρωτ 51
             
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι ,  σας ενημερώνουμε ότι οι υπερωρίες, τα νυχτερινά και οι αργίες του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 θα πιστωθούν στους λογαριασμούς  σας την Δευτέρα 27/11/2017. 

                             
                             Για το Δ.Σ.
         Ο Πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας
   Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ                                   Ι. ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης την Δευτέρα 04/12/2017

ΕΝΙΑΙΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ψ.Ν.Α 
Διεύθυνση
Λεωφόρος Αθηνών 374 (Χάρτης)
Χαϊδάρι, Αθήνα Τ.Κ. 12462
τηλ. 213 2054152 – FAX 2132054321
Email:sylogosdafni@gmail.comΧαϊδάρι, 21/11/2017
Αρ. Πρωτ. 50 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Συναδέλφισσες – οι, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων καλεί όλους τους συναδέλφους του Νοσοκομείου μας σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση την Δευτέρα 04/12/2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Παράλληλα την ίδια ημέρα (04/12/2017) από τις 13:00 – 15:00 μμ θα  διεξαχθεί η ψηφοφορία εκλογής της εφορευτικής επιτροπής που θα διεξάγει τις αρχαιρεσίες την Τρίτη 12/12/2017 για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή.
  


Για το Δ.Σ.        Ο Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας
        Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ                        Ι. ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)»

Xαϊδάρι,          10/11/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 33254         


Προς: Το προσωπικό ΨΝΑ      
           
                                                                              


ΘΕΜΑ: «ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 26 του ν. 4488/2017 και την διευκρινιστική αυτού εγκυκλίου υπ. αριθμ. πρωτ.:77088/3-10-2017, μεταβάλλονται οι κρατήσεις που αφορούν το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) από 1-1-2017, ως εξής:

Το ποσοστό κράτησης από 4% θα γίνει 4,5% στις συντάξιμες αποδοχές όπως αυτές καθορίζονται για τους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (ν. 4354/2015 ΦΕΚ 176/τ.Α’/16-12-2015),  ενώ ταυτόχρονα καταργείται η κράτηση επί του ποσού 140,80 €.
            Η εφαρμογή του ανωτέρω νόμου θα απεικονιστεί αρχικά στη μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2017 για όλο το προσωπικό ΨΝΑ πλην ιατρών και στη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2018 για τους ιατρούς.
Όσον αφορά τη διενέργεια των αναδρομικών κρατήσεων για  το διάστημα από 1-1-2017 έως 30-11-2017 θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.
        
  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                              Δ. Δ. Υ.
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                

                                                                                                     ΡΑΪΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


Εσωτ. .Διανομή:
1.       Γρ. Διοικήτριας
2.       Γρ. Αναπλ. Διοικητή
3.       Δ.Δ.Υ.
4.       Δ.Ι.Υ.
5.       Δ.Ν.Υ
6.       Δ.Τ.Υ.